Category >> พ็อกเก็ตบุ๊ค ...

รวยด้วยขนม
Price : 165.00 Baht  
รวมเคล็ดลับจับทางรวยด้วย 12 ธุรกิจขนมเงินล้าน
หนังสือรวยด้วยขนวเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเคล็ดลับ และแนวทางการประกอบสัมมาอาชีพจากมันสมองและสองมือของเหล่าผู้ประกอบการคนธรรมดาๆ ซึ่งหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ ส่วนใหญ่ไม่เคยมีพื้นฐาน หรือความรู้ในอาชีพตั้งตัวของตัวเองมาก่อน แต่ทุกท่านสามารถประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ได้ด้วยความอดทนและความตั้งใจจริง จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเริ่มต้นทำธุรกิจขนมได้ง่ายๆ ในครัวของคุณเอง
 
Copyright © 2008 www.tangtuamag.com All Rights Reserved.
ล็อคอิน