คอลัมน์ ฤกษ์งามยามดี โดยพระพยอม กัลยาโณ
ฉบับที่
เรื่อง
เมษายน
มีนาคม
 
กุมภาพันธ์
 
มกราคม
อยู่แบบพอเพียง
อาตมาว่าในยุคนี้เราต้องทำธุรกิจแบบถอยหลังแล้วมีที่พิง ถ้าหลุดจากวงจรธุรกิจที่มันเป็นเรื่องผลิต เรื่องการขาย หรือทำอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่ทำแล้วมันขายไม่ออก ก็ลองถอยมาพึ่งการกินข้าวของเราเอง ผลไม้ไม่ต้องซื้อมากินของเราเอง กล้วย อ้อย มีกินเอง มีอะไรต่ออะไรที่ใช้ทำได้เอง ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพลาดมาก็ไม่เจ็บ อาตมาไม่อยากเห็นนักธุรกิจต้องจบแบบเจ็บๆ ถ้าจะจบ มันต้องจบแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ถึงกับน็อค แค่มึนๆ
Copyright © 2008 www.tangtuamag.com All Rights Reserved.
ล็อคอิน